Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

Το ποτάμι τρέχει να συναντήσει τη θάλασσαΤο ταξίδι ενός ποταμού
piges.JPG
ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Το ταξίδι ξεινάει από τις πηγές. Οι πηγές είναι το μέρος του ποταμού που βρίσκεται ψηλά στα βουνά, όπου υπάρχουν μεγάλες ποσότητες χιονιού και νερού.
kyriws_roi.JPG
ΠΟΡΕΙΑ: Η κυρίως ροή είναι το μεγαλύτερο μέρος του ποταμού, που ξεκινά από τις πηγές και φθάνει μέχρι τη θάλασσα. Κατά μήκος του τμήματος αυτού πολλοί παραπόταμοι ενώνονται με αυτό και έτσι αυξάνεται η ποσότητα νερού που μεταφέρει το ποτάμι.
ekvoles.jpg
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Οι εκβολές είναι το τμήμα του ποταμού που καταλήγει στη θάλασσα και συνήθως χωρίζεται σε πολλά μικρότερα τμήματα σχηματίζοντας ένα Δέλτα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ