Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

Ο ΝΕΡΟΥΛΑΣ







     


ΠΑΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ

http://users.sch.gr/vaxtsavanis/pagopolis.html
ΠΑΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ



Οι λέξεις που φανερώνουν πρόσωπα, ζώα, πράγματα, ενέργεια, κατάσταση ή ιδιότητα λέγονται ουσιαστικά



Τα ουσιαστικά που φανερώνουν ένα ορισμένο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα λέγονται κύρια ονόματα, ενώ τα ουσιαστικά που φανερώνουν όλα τα πρόσωπα, τα ζώα ή τα πράγματα του ίδιου είδους λέγονται κοινά ουσιαστικά.



Προσοχή: Τα κύρια ονόματα γράφονται με κεφαλαίο το αρχικό γράμμα. (πχ: Ανδρέας, Τετάρτη, Ελευσίνα, Ιούλιος, κ.α.)


Τα γένη των ουσιαστικών


Τα γένη των ουσιαστικών είναι τρία: το αρσενικό, το θηλυκό και το ουδέτερο.
Το γένος ενός ουσιαστικού μπορούμε να το ξεχωρίσουμε από το άρθρο.
- ο ήλιος: αρσενικό
- η σκάλα: θηλυκό
- το νερό: ουδέτερο




Οι αριθμοί των ουσιαστικών


Τα ουσιαστικά έχουν δύο αριθμούς: τον ενικό και τον πληθυντικό. Όταν μιλάμε για ένα πρόσωπο, ζώο ή  πράγμα χρησιμοποιούμε τον ενικό αριθμό (ο αγρότης) ενώ όταν μιλάμε για πολλά πρόσωπα, ζώα ή πράγματα χρησιμοποιούμε τον πληθυντικό αριθμό (οι αγρότες).


Ισοσύλλαβα είναι τα ουσιαστικά που έχουν τον ίδιο αριθμό συλλαβών και στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό.
Πχ ά-νε-μος, ά-νε-μοι , α-νέ-μων
Ανισοσύλλαβα είναι τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό αριθμό έχουν περισσότερες συλλαβές .  
Πχ ο νερουλάς , οι νερουλάδες



Ανισοσύλλαβα αρσενικά σε -ας

Ενικός
Αριθμός
Πληθυντικός Αριθμός
Ενικός
Αριθμός
Πληθυντικός Αριθμός
Ονομαστική
ο ψαράς
 οι ψαράδες
ο γαλατάς
οι γαλατάδες
Γενική
 του ψαρά
 των ψαράδων
του γαλατά
των γαλατάδων
Αιτιατική
 τον ψαρά
 τους ψαράδες
το γαλατά
τους γαλατάδες
Κλητική.
 ψαρά
 ψαράδες
γαλατά
γαλατάδες



http://atheo.gr/yliko/gram/gr14/interaction.html